ოთხშაბათი, 2018-11-14, 5:24 PM
მოგესალმები Guest | RSS
ვაზის სიმფონია
მთავარი » ფაილები » My files

ვაზის ფორმირება და გასხვლა
[ სერვერიდან გადმოტვირთვა (24.5 Kb) ] 2009-01-02, 10:02 PM

                             vazis formireba da gasxvla

  axalgazrda vazi ise unda gaisxlas, rom Tavidanve Seiqmnas xelsayreli pirobebi misi ukeTesi zrda ganviTarebisa da msxmoiarobis daCqarebisaTvis. Stambis simaRle aRmosavleT saqarTveloSi 50-60 sm, dasavleT saqarTveloSi 60-70, metad Warbtenian raionebSi ki 80-100 santimetria.

  dargvis pirvel wels TiToeul vazze datovebuli unda iqnas 2-3 ylorti da dakavdes sayrdenze. Tu vazze erTi ylortia, mas wveri unda waewyvitos 3-4 foTlis datovebiT. masze ganviTarebuli namxrevidan qveda ori darCeba Stambis gamosayvanad. meore wlis Semodgomaze vazze toveben 4-6 rqas, aqedan zogi gaisxvleba sanayofod, zogi samamuled. TiToeuli gaisxvleba 6-10 kvirtze.

  Semdeg wlebSi yuradReba eqceva vazis rqebis ganviTarebas da maT siZlieres. Tu wina wels datovebuli kvirtebi kargad ganviTarda, meore wels SeiZleba ufro meti sanayofes datoveba. TiToeuli maTgani gaisxvleba siZlieris mixedviT. ZiriTadi principi gasxvlisa Semdegia: Zlier vazebs sxlaven grZlad, sustad ganviTarebuls _ mokled. mokled isxvleba 4-5 kvirtze, saSualod 8-12 da grZlad 15-20 kvirtze.

  saerTod gasxvla umjobesia adre gazafxulze, raTa SemodgomiT gasxluli vazi zamTris yinvebma ar daazianos.

კატეგორია: My files | დაამატა: demetre_tlashadze | ავტორი: demetre tlashadze
ნანახია: 16013 | ჩატვირთულია: 517 | კომენტარი: 41 | რეიტინგი: 4.3/12 |
სულ კომენტარი: 6
0 Spam
6 KarenUnlag  
Привет.
Приглашаю Вас на Живой Lineage HF сервер
Сервер понравится тем кто любит длительную стратегию с расчетом на тотальное доминирование.
Наверняка не придется по вкусу любителям налететь и всех нагнуть.
Пробегающим мимо любителям побегать по серверам однодневкам, ловить нечего, т.к. старички их быстро накажут :)

Адрес http://l2immortal.com

0 Spam
5 Sergeybot  
Вечером изучал данные инет, неожиданно к своему удивлению открыл замечательный веб-сайт. А вот и он: http://kinogolos.ru/news/teorija_bolshogo_vzryva_smotret_onlajn/1-0-64 - теория большого взрыва 10 сезон . Для меня данный веб-сайт показался весьма нужным. Всего доброго!

0 Spam
4 zauri  
zauri.vazi aris gigi xnis chayrili,rqebi dasustebulia rashedzleba ga aketo rom rqa gadzlierdes da mogonierdes.

0 Spam
3 alika  
xeivanze ramden kvirtze isxvleba vazi sidzlieris mixedvit?sheidzleba tu ara vazis mineraluri zetit mowamvla da rodis?

-1 Spam
2 ivane abashidze  
tav daxrili shroma gadagvarchens, darwmunebuli var, bevrma laparakma rac dagvmarta yvela vxedavt. didi madloba tqveni gverdis dampudzneblebs.

0 Spam
1 dato  
minda uket sheviswavlo vazis movla da saertod mevenaxeoba, razedac vpiqrob tqveni gverdi damexmareba, ristvisac madlobass gixdit.

სახელი *:
Email *:
კოდი *:
საიტის მენიუ
კატალოგის კატეგორია
My files [10]
შესვლის ფორმა
ძებნა
საიტის მეგობრები
სტატისტიკა

სულ ონლაინში: 1
სტუმარი: 1
მომხმარებელი: 0
ჩვენი გამოკითხვა
რომელი კუთხის ღვინოები მოგწონთ?
სულ პასუხი: 83
მინი-ჩათი